۰۶ خرداد ۰۱

کلاس مجازی تدریس شیمی

کلاس مجازی آنلاین شیمی دوازدهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)

کلاس مجازی آنلاین شیمی دوازدهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)
از اهمیت شیمی دوازدهم در کنکور سراسری آگاه هستید؟ می‌دانید تاثیر معدل نهایی در شیمی دوازدهم در کنکور سراسری چقدر زیاد شده است؟ شما می توانید در یک دوره آموزشی 10 جلسه‌ای،...
بیشتر بخوانید

کلاس مجازی آنلاین شیمی یازدهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)

کلاس مجازی آنلاین شیمی یازدهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)
از اهمیت بسیار زیاد دروس شیمی یازدهم در کنکور سراسری مطلع هستید؟ چقدر به مباحث شیمی یازدهم تسلط دارید و برای کسب یک نمره عالی در شیمی یازدهم آماده شده اید؟ شما می توانید...
بیشتر بخوانید

کلاس مجازی آنلاین شیمی دهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)

کلاس مجازی آنلاین شیمی دهم – ویژه نوبت اول و کنکور (10 ساعت آموزش)
شما می توانید در یک دوره آموزشی 10 جلسه‌ای، تحت نظر مدال آوران المپیاد شیمی و رتبه‌های زیر 100 کنکور سراسری (همه‌ اساتید اعضای بنیاد ملی نخبگان)، کل مباحث نیمه‌ی اول کتاب...
بیشتر بخوانید
ارتباط رایگان و شبانه روزی با استاد حسین صفحه اینستاگرام استاد شیمی