۱۴ تیر ۰۱

نمونه سوال المپیاد شیمی

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تجز...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تجز...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تج...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تج...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم + توضیحات: برای دانلود سوالات شیمی تجزیه دوره چهل نفر بر روی لینک زیر کلیک کنید. + طراح سو...
بیشتر بخوانید

مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه

مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل مجموعه...
بیشتر بخوانید

سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96

سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96 + توضیحات: سوالات تشریحی شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی سال 96 را برای شما علاقه...
بیشتر بخوانید

سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96

سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96 + توضیحات: سوالات چهارگزینه ای شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی سال 96 را برای شما عل...
بیشتر بخوانید

سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016

سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016
+ عنوان نمونه سوال: سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016 + توضیحات: پی دی افی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات آماده سازی الم...
بیشتر بخوانید
ارتباط رایگان و شبانه روزی با استاد حسین صفحه اینستاگرام استاد شیمی